O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI HUZURIDAGI AVTOMOBIL YO'LLARI QO'MITASI ROMITAN YO'LLARDAN MUNTAZAM FOYDALANISH UNITAR KORXONASI

Korxonaga oid hujjatlar

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 19 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori 295-son

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 19 maydagi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori 295-son

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 5 martdagi "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari moliya bosh boshqarmalari huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish maqsadli jamg'armalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 123-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 5 martdagi "O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi moliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari moliya bosh boshqarmalari huzuridagi Avtomobil yo'llarini rivojlantirish maqsadli jamg'armalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 123-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi "Yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4545-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi "Yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4545-son Qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5890-sonli Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi "O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5890-sonli Farmoni.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 21 noyabrgi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasining faoliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risidagi nizomni hamda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi va unga idoraviy mansub tashkilotlar xodimlari mehnatiga haq to'lsh va moddiy rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 924-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 21 noyabrgi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasining faoliyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risidagi nizomni hamda O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi va unga idoraviy mansub tashkilotlar xodimlari mehnatiga haq to'lsh va moddiy rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 924-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 maydagi "O'zbekiston Respublikasida uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan yo'l qurilishini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 425-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 maydagi "O'zbekiston Respublikasida uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan yo'l qurilishini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 425-sonli qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 19 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 336-son qarori

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 19 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 336-son qarori

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019 yil 1 fevraldagi PF-5647-son Farmoni

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2019 yil 1 fevraldagi PF-5647-son Farmoni

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonRespublikasi Transport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019yil 1 fevraldagi PQ-4143-sonQarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekistonRespublikasi Transport vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019yil 1 fevraldagi PQ-4143-sonQarori.

1

2